Toprak Kirliliği Nedir?

Canlı yaşamı için, hava ve su gibi vazgeçilmez unsurlardan biri de topraktır. Doğada bitki örtüsünü besleyen ana kaynaktır. Yer yüzünün sadece 1/4’ü karalarla kaplıdır. Tüm kara parçaları ise topraktan oluşmamakla birlikte kaya, dağlık, çöl gibi alanları içinde barındırmaktadır. Toprağın oluşum süreci çok kolay olmamaktadır. İklim şartlarının ve bitki örtüsünün belirli bir süre içinde ana kaya ile etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yapay olarak toprak oluşumunu artırmak mümkündür değildir.

Fakat meydana gelmiş toprağı korumak en iyi çözümdür. Toprak; belirli oranlarda su ve hava içeren, yer yüzünün dışını çevreleyen, kayaların ve organik maddelerin, tarla ayrışma ürünlerinin karışımından oluşan, içerisinde milyarlarca canlıyı bandıran bir yapıdır. Çünkü toprak bakteri, virüs, mantar vb. yaşaması için çok elverişlidir. Canlıların yaşam boyu doğrudan veya dolaylı olarak etkileşimde olduğu bir unsurdur.

Tüm canlıların besin ve hayat kaynağıdır. Canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Toprak her ne kadar tarımsal bir olgu olarak algılansa bile insanoğlunun yaşamı için gereken gıda ve su, arıtma, döngüler, yapı ve kullanım materyalleri ile insanlığın yaşam kalitesi için kullanılan doğal kaynaktır. Toprağın yapısında; mineraller (Ca, Mg, P, N ), organik maddeler (bitki ve hayvan artıkları), hava ve su, çok sayıda mikroorganizmalar bulunur.

Toprak kirliliği ise genel bir tanımla anlatmak gerekirse, insan etkinlikleri sonucunda, toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının doğal yapısını kaybetmesidir. Yanlış tarım tekniklerinin uygulanması, yanlış ve fazla gübre ile tarımsal mücadele ilaçlarının kullanımı, atık ve artıkları, zehirli ve tehlikeli maddelerin toprakta birikmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar da yine insanoğlunun sebep olduğu sorunlardır. Toprak kirliliğine sebep olan bir diğer unsur ise ekosistemde meydana gelen çevre kirlenmesinden dolayı ortaya çıkan kirleticilerdir.

Modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanması ile birlikte toprak kirliliği hızla artmaktadır. Toprak kirliliğine sebep olan unsurlara baktığımızda şu şekilde sıralayabiliriz; Yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan atıklar, egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir. Çöplerin gelişigüzel toprağa verilmesi, kanalizasyonların arıtılmadan toprağa bağlanması, tarımsal mücadele amaçlı kullanılan ilaçlar ve suni gübrelerin yanlış kullanımı ile toksik maddelerin toprakta birikmesi, petrol vb ürünlerin çıkarılması, işlenmesi ve taşınması sırasında meydana gelen sızıntı ve kazalar, endüstri tesislerinden çıkan atıkların arıtılmadan havaya ve toprağa salınması, ormanların insanlar tarafından tahribata uğrayarak yakılması, toprağın yanlış işlenmesi gibi sebepler neticesinde toprağın doğal yapısı bozulmakta ve toprak kirliliği oluşmaktadır.

Add Comment