Toprak Kirliliği Nasıl Önlenir?

Toprak kirliliği sonucunda toprakta yaşayan canlı yaşamı tehlikeye girer. Bitkiler toprakta biriken zehirli maddeleri kökleri ile bünyelerine alarak besin için kullanır ve zarar görür. Besin zinciri ile bu zararlı maddeler zincirin diğer halkalarına da ulaşarak tüm canlılığa zarar verir. Doğa ve canlılar için büyük tehditler ve tahribatlar ortaya çıkar. Tüm bu zararları ve tahribatları engelleyebilmek için çeşitli önlemler alınmalı ve toprak kirliliğinin önüne geçilmelidir.

Bu önlemlere değinecek olursak ilk olarak geniş kitlelerce kullanılan ve hatta çoğu zaman yanlış kullanılan tarım ilaçlarının ve kimyasallarının kullanımı denetlenmeli ve azaltılmalıdır.
Tarım arazisi bölgelerinde değerli toprağın yok olmasını engellemeli bu alanları yerleşim yerine ve sanayi tesislerine açmamalıdır.

Özellikle artan çöp sorunları özellikle denetlenmeli kategorisine göre ayrı ayrı toplanıp uygun yöntemlerle yasalara uygun bir şekilde imha edilmelidir.
Ormanlar, yeşil alanlar, meralar korunmalı ve her geçen gün doğaya daha fazla yeşil alan kazandırılmalıdır.

Sanayi sektöründe yeniden kullanılabilir ve geri kazanılabilen daha az zararlı olan maddeler tercih edilmeli ambalaj olarak cam ve kartona ağırlık verilmelidir.
Çiftçiler bilinçlendirilmeli toprağın işlenmesinde ve sulanmasında eğitime tabi tutulmalıdır. Kirletilen her bir doğal kaynak suyu su kirliliği yanında toprak kirliliğine de sebep olduğundan bu bilinci yeni nesillerde çok iyi bir şekilde idrak ettirmelidir.

Sanayi atıkları arıtılmadan toprağa verilmemeli hafriyat atıkları verimli topraklara dökülmemelidir.

Nükleer santraller toprağa zarar vermeyecek veya en az zarara sebep olacağı alanlara kurulmalıdır.

Tüm bu sebepler incelendiğinde çoğunun insan kaynaklı olduğu görüldüğünden doğayı seven, canlıları seven, yaşamı seven insanlar nesiller yetiştirilmeli, yeni nesillere para kazanmaktansa çok daha güzel bir dünyada daha güzel sağlıklı bir çevrede yaşamanın çok çok önemli olduğu bilinci kazandırılmalıdır.

Toprak Kirliliğini önleme yollarından bir tanesi kompost üretmektir, kompost üretmek için kullanılan kompost cihazı çeşitlerine sayfamızda ulaşabilirsiniz.

Add Comment