Soğuk Kompost Nedir? Nasıl Yapılır?

Ülkemizde ortaya çıkan atığın, atık karakteristiğini incelediğimizde yaklaşık %50 sinin organik içerikli olduğu gözlemlenmektedir. Bu gözlemle birlikte ülke şartlarında kompostlaştırmanın önemli ve etkin bir bertaraf yöntemi olduğu görülmektedir. Kompostlama mikroorganizmaların ortamdaki oksijeni kullanarak çöp içerisindeki organik maddeleri biyokimyasal yöntemle ayrıştırma metodudur. Günümüzde çeşitli yöntemlerle kompost yapılabilmektedir. Bu yöntemleri incelediğimizde soğuk kompost daha basit, kolay ve sonuç alma noktasında daha kuvvetli olan kompost yapma yöntemidir. Toprağın doğal oluşum evresine benzer ve tamamlanma süreci uzundur (6 ay – 2 yıl). Soğuk kompost yapmak için yığını oluşturabileceğiniz ve sürekli orada besleyebileceğiniz bir alana ihtiyaç vardır. Soğuk kompostu basitçe açıklarsak; uygun atıkların ele geçtikçe yığının üzerine eklenerek oluşturulduğu organik maddeler topluluğudur. Yığın tamamlandığında organik madde eklemeyi keserek kompostlaşmanın tamamlanması beklenir. Ancak soğuk kompostta dikkat edilmesi gereken husus, yığına eklenilen her atık yüklemeden sonra üzerlerini karbon içerikli bir malzemeyle örtmek gerekmektedir. Bu işlem ile C/N oranının korunmasına yardımcı olunur ve sinek gibi canlılardan koruyarak koku olayı ortadan kalkmaktadır.

Soğuk kompostta genelde örtü malzemesi olarak ağaç talaşı, saman, kuru yapraklar, parçalanmış kağıt ve karton kullanılır. Çok fazla olmadığı taktirde toprak da bu amaç için tercih edilebilmektedir. Yığının üzeri daima ve komple bu malzemelerle kapalı olmalıdır. Ayrıca soğuk kompost yığınlarında et ve kemik gibi malzemeler kullanılmamalıdır . Bunun sebebi ise yabani hayvanları, kedi ve köpekleri üzerine çekebilir ve sıcaklık çok yükselmediği için et kaynaklı patojenlerin tamamı yok olmayabilir. Diğer kompost yöntemlerinde olduğu gibi, soğuk kompost yönteminde de nem ve hava dengesini kurmak önemli bir nüanstır. Bu yöntemde dezavantaj olarak sıcaklık çok artmadığı için bazı otların tohumları, patojen ve hastalıklar yok olmazlar ancak avantaj olarak ise daha zengin bir besin ve mikro canlı kaynağıdırlar. Kış mevsiminde sıcaklık düştüğünden mikro canlıların faaliyeti azalmaktadır ve kompostlaşma süreci de yavaşlamaktadır.

Soğuk kompost yönteminin tercih edilmesini azaltan sebep, yığının koku yapması ve sineklenmesidir. Karbon içerikli malzemeler kullanılarak eğer yığının üzeri her daim örtülürse sineklenmez, nem oranı dengelenir ve kokmaz. Unutulmaması gereken nokta ise kompost daima hava almalı, nemli kalmalı ve üzeri karbon malzeme ile kapatılmalıdır.

Bu işlemi; Kompost Cihazı ve Kompost makinesi kullanarak daha hızlı yapabilirsiniz.

Add Comment