EM Bokashi (Bokaşi) Kompostu Nedir?

Organik atıkların oksijenli ortamda mikrobiyal parçalanmayla (çürümeyle), bitki besinleri içeren, organik madde bakımından zengin, sağlık açısından zararsız olan, humus görünümündeki son ürüne kompost adı verilir. Kompostlaştırmanın amacı düzenli depolama alanlarına gidecek çöp miktarını azaltmak ve çöpün içeriğindeki biyokimyasal olarak ayrışıp komposta dönüşebilecek maddelerin kompost oluşturmasını sağlamak ve tarımsal alanlarda toprağın iyileştirilmesinde kullanmaktır.

Bokashi, Japonca bir terimdir ve Türkçe karşılığı fermante edilen organik atık demektir. Etkin Mikro-organizmalar (EM) olarak adlandırılan bir sıvı kullanılır. Bu sıvı Japonyada bir üniversitede tarımsal alanda kimyasal maddelerin kullanımına alternatif olarak geliştirilmiştir. Bu sıvı laktik asit bakterileri, fototropik bakteriler ve mayalardan oluşan bir üründür.

Bokaşi Kompost, organik atıkların hava almayan ( anaerobik ) ortamda, yararlı mikroorganizmaların çalışması ve organik atıkları fermente ederek dönüştürmesine dayalı bir uygulamadır. Bokaşi kompost için oksijenin olmadığı koşullarda yaşama ve büyüme yeteneğine sahip organizmalar gereklidir.

Bokaşi kompost oluştururken kapaklı bir plastik kap kullanılabilir. Bu plastik kapların alt kısmında atıkların bileşeninden oluşan ve bokaşi sıvısının bu alt tabanda birikerek ayrılması ve bir musluk yardımı ile plastik kabın içinden tahliye edilmesi gerekmektedir. Kap içerisindeki sıvının organik atıklardan ayrılması için tabanda biriken su ile atıklar arasına
boşluk bırakılarak izolasyon malzemesi kullanılır. Daha sonra uygun teknik şartlar hazır olduğunda plastik kabın tabanına bokaşi sıvısı dökülür.

Ardından biriktirilen ve küçük parçalardaki evsel organik atıklar yerleştirilir. Bokaşi kompost için kullanılan atıklar çürümemiş olmalıdır. Plastik ve metal gibi atıkları barındırmamalıdır, temizlik malzemeleri gibi kimyasallarla kontamine olmamalıdır. Tüm atıkları plastik kap içine yerleştirdikten sonra üzerine de bir miktar bokaşi sıvısı serpilmelidir ve baskı uygulanarak sıkıştırılmalıdır. Ardından kapak kapatılır ve beklemeye bırakılır. İlerleyen günlerde atık eklenmek istendiğinde aynı işlemler uygulanmalıdır.

Zaman zaman alt kısımdaki musluktan bokaşi sıvısı alınır. Kapalı kap içerisinde organik maddelerin parçalanması tamamlanır ve bokaşi kompostu bu şekilde hazır hale gelir. Daha sonra kap içindeki organik atıklar kullanılmak istenen toprağa karıştırılır 15-20 gün sonra bu toprak kullanıma hazır hale gelir.

Add Comment